Vay vốn ngân hàng với mức lương 6 triệu lĩnh bằng tiền mặt, không có KT3 ?

Cách đi vay vốn ngân hàng khi lương nhận bằng tiền mặt

Tôi đang cần vay vốn ngân hàng thông qua dịch vụ tư vấn vay vốn của công ty, nhưng lương của tôi hàng tháng là 6 triệu lĩnh tiền mặt và đang công tác tại TP.HCM cho một công ty nước ngoài. Muốn vay vốn nhưng tôi không có KT3 thì có vay vốn được không? Anh chị giúp tôi vỡi vì hiện tại gia đình tôi rất cần tiền để giải quyết công việc. Xin cảm ơn.
Người gửi: Hoài Thương

CHUYÊN GIA TRẢ LỜI:
Vaytienmuanha xin cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ vay vốn miễn phí của chúng tôi!
Hiện tại bạn đang có nhu cầu vay vốn với mức lương lĩnh tiền mặt 6 triệu hàng tháng. Nếu hiện tại lương tiền mặt thì chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ vay vốn tại Công ty tài chính Prudential nếu đạt điều kiện sau:
Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
Có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 thời gian cư trú tối thiểu 6 tháng trở lên (hoặc 02 năm nếu lương dưới 5 triệu)
Thời gian làm việc tại công ty hiện tại tối thiếu 3 tháng (Đối với K/H ≥25 tuổi) và 1 năm (Đối với K/H dưới 25 tuổi. Nếu KH chỉ mới làm việc tại công ty hiện tại được 06 tháng thì phải chứng minh đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trước đó bằng giấy xác nhận công tác (Chú ý: Kinh nghiệm làm việc tại công ty cũ và mới. Kinh nghiệm làm việc phải liên tục, thời gian chuyển tiếp không quá 30 ngày)).
Đối với Công ty TNHH, TNHH MTV, DNTN của Việt Nam yêu cầu phải thành lập ≥ 3 năm và vốn điều lệ (VĐL) ≥ 5 tỷ. (Trường hợp không kiểm tra hoặc không chứng minh được VĐL ≥ 5 tỷ, yêu cầu Công ty thành lập ≥ 5 năm trở lên). Và đối với Công ty nhà nước, cổ phần, 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh có thể chấp nhận thời gian thành lập 6 tháng trở lên nhưng nếu dưới 3 năm yêu cầu VĐL 9 tỷ trở lên (≥3 năm không yêu cầu VĐL).
Có điện thoại bàn có dây ( lương < 5 triệu) và ≥5 triệu trở lên không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)
Như vậy, xét theo điều kiện của bạn hiện tại chưa có KT3 thì không đạt điều kiện vay vốn của Prudential. Bạn có thể tiến hành đăng ký làm KT3 bây giờ. Nếu KT3 chưa đạt thời gian cư trú thì có thể chứng minh thêm giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đủ thời gian.
Nếu cần Vaytienmuanha.com hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc ĐĂNG KÝ VAY VỐN

Thân ái,

Comments