Pvcombank Thông báo làm thêm ngày ngày Thứ Bảy (30/05) để ủng hộ Quỹ Tương trợ Dầu khí

đăng 04:05, 18 thg 5, 2015 bởi Một Cửa Vlog
Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của ngành Dầu khí Việt Nam; tinh thần tương thần tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa CBCNV toàn Tập đoàn và thực hiện mục đích nhân đạo, từ thiện xã hội; thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Thông báo số 179/DKVN - VP ngày 12/01/2015 về việc làm thêm ủng hộ Quỹ Tương trợ Dầu khí, Ban Điều hành PVcomBank yêu cầu:

1.Toàn thể CBNV PVcomBank thực hiện làm thêm vào Thứ Bảy, ngày 30/05/2015 để ủng hộ Quỹ Tương trợ Dầu khí.

2.Giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc PVcomBank phổ biến CBNV đơn vị về việc PVcomBank làm việc cả ngày Thứ Bảy, ngày 30/05/2015.

3.Giao Khối Tài chính Kế toán, Khối Quản trị Nguồn nhân lực đầu mối liên hệ với các đơn vị để chuyển nguồn kinh phí ủng hộ thu được vào Quỹ Tương trợ Dầu khí của Tập đoàn.

Ban Điều hành thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Comments